så er der nyt om efterårets ture.

https://www.dropbox.com/s/wjzoox81jiu6yz5/2016%20efteraarsture.pdf?dl=0