user_mobilelogo

Kære forældre til søspejdere i Stifinderne Sø

Vi inviterer hermed dig/jer til den årlige generalforsamling (her kaldet grupperådsmøde)
Søndag d. 25. februar kl. 12-15 (incl. frokost). Grupperådsmødet foregår i forbindelse med fastelavnsturen. 
Af hensyn til planlægning af mødet og frokost, så vil vi gerne have man tilmelder sig. 
Det er vigtigt for de frivillige ledere, der hver uge laver aktiviteter for spejderne, hvad spejdernes forældre synes om gruppen, derfor er vigtigt at møde op og give sine synspunkter videre og evt. udvikle gruppen. Det går ganske godt, men det kan altid gå endnu bedre! 
Der kunne laves en lang og kedelig dagsorden, men vi har valgt at koge det ned til:
- Valg af dirigent og referent  
- Beretning fra grenene og planer for de kommende år
- Godkendelse af regnskab og budget
- Valg af forældrepræsentanter til bestyrelsen
- Loppemarked
- Evt. (vil vil gerne høre fra jer, hvis i har nogle punkter til dagsordenen). 

Vi glæder os til at se jer :-)

 

Venlig hilsen
​Styrelsen og ledere i Stifinderne Sø

Facebook

billeder

Banner position