Stifinderne, fra landtrop til søspejdere
Gruppens historie fra 1972-2002

Stifinderne Sø: Stifinderne var oprindelig en landtrop. I efteråret 1972 købte klanen, på mere eller mindre privat basis, Å 35 (Hajen) af 1. Risskov, med henblik på at drive en del af klanens aktiviteter omkring Ålborgjolle. En del af klanens medlemmer tilegnede sig mere viden om sejlads.

I 1974 blev Hajen kørt pr. lastbil til Hvalpsund og deltog i korpslejren der. I 1975 holdt vi sommerlejr på Samsø, hvor troppen og flokken fik lejlighed til at sejle i jollen. Det var her, ideen om at udvikle troppen til en søtrop spirede. Der skete dog først noget i 1976, hvor nye aktive folk rykkede op i klanen.

I april samme år blev Hajen skiftet ud med Å 52, Freja. Efter årets sommerlejr ved Glatved strand tog ideen om en søtrop rigtigt fat. I efteråret indstillede tropsledelsen, som også var med i klanen, til styrelsen, at der blev kørt et forsøgs år med søspejd. Der blev indgået et lejemål om endnu en Ålborgjolle, nemlig Å 37, Kaperen, som vi senere købte. I februar.

1977 indkaldte vi så forældrene til et orienterende møde, og vi kørte søspejd fra da af. Spejderne deltog dette år i sølejren SØ-77 på Thurøbund. Sammen år købte gruppen også to optimistjoller, som flittigt blev benyttet af de ældste i flokken. Da vi oprettede juniorflokken tilfaldt opti-jollesejladsen denne gren.

I 1978 begyndte klanen at arbejde med en idé om at bygge en Svendborgjolle. Vi lånte korpsets støbeform, og fik en aftale med Jydsk Teknologisk Institut om at udføre det grove arbejde i deres værksted i forbindelse med et kursus, hvor seniorerne samtidig lærte støbeteknikken. Støbningen startede december 1978, men på grund af et lille uheld blev vi først færdige i 1980, hvor jollen blev søsat om foråret sammen med de to andre både.

I 1992 købte gruppen en leder/følgebåd til Ålborgjollerne en Prelude 20. I 1996 støttede korpset søspejderne med byggeriet af fem nye Svendborgjoller, deraf købte vi den ene D 200, som blev kaldt Freja efter Å 52, som vi året før havde solgt sammen med Kaperen til 1-3 Åbenraa.

I 1999 blev vi lagt sammen med Imme Aros og overtog deres fire både samt hytte.

I 2001 blev Å12 solgt og vi købte en flipperjolle

I 2002 solgte vi Maj Maj og Junker 22 Gungner, senere på året købte vi en tredje Svendborgjolle en Svendborg Senior, kaldt Frigg og et stort leder/seniorfartøj en Banner 34, Sjaske på 10,25 m. Båden er senere omdøbt Vaneras. Imme hytten blev samme år solgt til sejlklubben, da den stort set ikke blev brugt af gruppen og vi ønskede at prioritere det væsentlige for os, nemlig en moderne flåde af både.