user_mobilelogo

Velkommen til den teoretiske del af duelighedskurset 24. - 26. marts 2017.

Kurset er et intensivt weekendkursus for søspejdere, der på forhånd via den interne fartøjsføreruddannelse er bekendt med store dele af pensum, fx de mest almindelige vigeregler, lanterne, dagsignaler, bøjer og fyrkarakter mm.

Kurset afsluttes med en eksamen ved en censor fra Søfartsstyrelsen, bestået teoretisk del vil sammen med eksamen i den praktiske del (efterår 2017) give dig papir på søfartsstyrelsens duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Det er muligt at overnatte i hytten på Marselisborg Havn, alle måltider er med i kurset, men vi hjælpes ad med at lave mad og vaske op mm.

Kurset er gratis for fartøjsførere i Stifinderne Sø.

 

Programmet for weekenden er:

Fredag den 24. marts 2017, kl. 19-22:

- Søvejsregler: lanterner, dagsignaler, vigeregler, lyd (manøvre og tåge) og bøjer og fyrkarakter (s. 6-36) er udenadslære inden kurset.

 

Lørdag den 25. marts

kl. 9.00 - 9.30: Morgenmad

kl. 9.30 - 12.00: Søkort (s. 41 - 61)

kl. 12.00 - 13.00: Frokost

kl. 13.00 - 14.00: repetition søvejsregler

kl. 14.00 - 16.00: søkortsopgaver

kl. 16.00 -16.30: kage

kl. 16.30 - 18.30: Meteorologi (s. 37-40), Sikkerhed og brand (s. 63-80) og havmiljø (s. 82-84)

kl. 18.30 - 20.00: Aftensmad

kl. 20.00 - 22.00: Hygge med repetition/skipperspillet eller lignende 

 

Søndag den 26. marts

kl. 9.00 - 9.30: morgenmad

kl. 9.30 - 11.00: søkortsopgave inkl. gennemgang

kl. 11.00 - 12.00: Repetition og spørgsmål

kl. 12.00 - 12.45: Frokost

kl. 12.45 - 13.45: Søkortsopgave eksamen

kl. 14.00 - 16.00: mundtlig eksamen

 

Pensum:

Vi holder os som udgangspunkt til et digitalt pensum, og prøven kan bestås ved hjælp af det gratis tilgængelige materiale. Vil du gerne have mere uddybende materiale, er det muligt at købe en bog, det vil dog være for egen regning (se under øvrigt materiale).

Bog/noter: Lystsejlads af Søren Toftegaard Olsen: http://studienoter.dk/Sejlads/Noter/LystSejlads.pdf (Det er denne bog, som der henvises til i programmet). Hele bogen bør læses inden kurset, s. 6-36 er udenadslære, som du skal kunne inden kurset (så øv dig på det), s. 41-61 kan være svært at forstå, brug ikke for meget tid på dette på forhånd, vi bruger en del tid på kurset. Resten af bogen skal læses, så du har kendskab til det.

Hæfte: Værd at vide før du sejler (søsikkerhedsrådet m.fl.): http://soendagssejleren.dk/vaerdatvide.pdf 

Søsportens hæfter: http://www.soesport.dk/Sider/pjecer.aspx (specielt: Vejr og bølger, rednings- og svømmevest, kulde og beklædning, brand og eksplosion. De tre grønne hæfter kan undlades)

Sejlsikkert app: http://www.fritidssejler.dk/Artikler/Sider/SejlSikkertApp-nuogs%C3%A5tilAndroid.aspx (repeter udenadslære via denne app på din telefon - iPhone og android)

 

Øvrigt materiale:

Små webfilm til udenadslære: https://www.respektforvand.dk/viden-og-materialer/webfilm (lyd og lyssignaler, vigeregler og skibslys)

Afmærkning af danske farvande: http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Ny-udgave-af-afm%C3%A6rkning-af-danske-farvande.aspx

Kort 1 (symboler i søkort): http://gst.dk/media/2915905/kort1.pdf

Duelighedsprøven indhold: http://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/UddPersonligeBeviser/Duelighed/Documents/Uddannelsesplan%20for%20duelighedsproeve%20i%20sejlads%20for%20fritidssejlere.pdf 

Online øvelser og test: http://www.duelighed.dk/

Duelighedsklubbens lærebog: http://www.duelighed.dk/kun_for_medlemmer/files/laerebog.pdf  (se i bogen om evt. medlemsskab)

Duelighedsbogen kan købes som bog eller e-bog: http://www.weilbach.com/da/products/uddannelse/yachting-certificates/duelighedsbevis/duelighedsbogen 

Navigation, Sømandskab og Sikkerhed af Svend Albrechtsen: Min favorit, som vi havde brugt, hvis den stadig kunne købes. Der står nogle eksemplarer i hytten, som kan lånes. Ellers kan den måske stadig lånes på biblioteket.  

Misvisning kompas: http://www.magnetic-declination.com/

/Henrik 

 

 

Banner position