user_mobilelogo

Fartøjsførerfærdighederne er ligesom for forgasten opbygget progressivt, således at spejderen må sejle som fartøjsfører i svendborgjollerne med del 1. Med både del 1 og 2 må spejderen sejle som fartøjsfører i Svendborgjoller og J-22, og med alle 3 dele som fartøjsfører i jollerne og i Banneren.


For at blive fartøjsfører til en bestemt bådtype, skal spejderen først være udnævnt forgast til den samme bådtype og sejlet som sådan i mindst en sæson eller have tilsvarende erfaring.


Fartøjsførere udnævnes efter en helhedsvurdering ifølge gruppens søsikkerhedsregler, hvori også sejlområder mm. uddybes. Det tilstræbes, at fartøjsføreren har kendskab til førstehjælp og livredning.


Søspejderen bør:


DEL 1 (Svendborgjoller):
1. Have kendskab til korpsets og gruppens søsikkerhedsregler
2. Kende følgende søvejsregler og vise dem i praksis:
• almindelige søvejsregler som i forgastprøven
• specielle vigeregler (snævre løb/havneløb, DW-ruter, trafiksepareringssystemer)
• manøvresignaler
• tågesignaler
3. Kende almindelige regler for lanterneføring for sejl- og motordrevne skibe
4. Have kendskab til dag og natsignaler for følgende skibe:
• slæb under og over 200 meter
• skibe hæmmet af sin dybdegang
• trawlere og fiskeskibe med redskaber over 150 meter væk
• skibe med begrænset manøvreevne
5. Kunne planlægge en sejlads efter søkort og havnelods, med konkret kendskab til:
• farvandsafmærkninger IALA System A
• gradnet (meridianer og breddeparalleller)
• bredde og længdeopmåling, samt udsætning i søkortet
• distancemåling
• mest almindelige signaturer og kendskab til ’kort 1’
• sætte en kurs i søkortet og sejle efter den
6. Kunne stedbestemme ved pejlinger (krydspejling og mærkepejling)
7. Kende nød og opmærksomhedssignaler, samt grundigt kendskab til affyring af nødsignaler
8. Have grundigt kendskab til: personligt redningsudstyr, bådens fællessikkerheds udstyr og nødspandens indhold
9. Kunne sætte, bjærge og trimme storsejl og forsejl under sejlads, og kunne instruere gaster i trim
10. Kunne styre båden på kryds (bidevind) vha. ticklers og windex – højde og fart (samt forstå afdrift)
11. Have kendskab til sejlads for spiler
12. Sikkert kunne samle ’mand over bord’ op for sejl, såvel med og uden bomning
13. Kunne udføre stagvending og bomning sikkert og kontrolleret
14. Kunne til- og fralægge fra fast havneplads uden brug af motor, samt på forhånd forklare, hvordan man vil gøre det for at opnå en sikker havnemanøvre
15. Kunne forklare sikker havnemanøvre i fremmed havn med eller uden motor, ved brug af havnelodsen
16. Have kendskab til tillægning ved bolværk med samtidig brug af anker som agterfortøjning
17. Kunne vælge sikker og fornuftig ankerplads med gode pladsforhold
18. Kunne bugsere andet fartøj, samt kende til forholdsregler ved grundstødning
19. I praksis kunne bruge håndholdte VHF’ere korrekt, samt kendskab til il- og nødsignal via VHF
20. Have deltaget i natsejlads af mindst fire timers varighed

 

DEL 2 (fartøjsfører i J-22):
21. Selvstændigt kunne vurdere sejlføring på j-22 i forhold til vindstyrke og planlagt kurs, samt kunne ændre dette under sejlads, såfremt forholdene ændrer sig eller der kommer midlertidigt hårdt vejr
22. kunne udføre havnemanøvre for sejl i J-22, samt på forhånd forklare, hvordan man vil gøre det for at opnå en sikker havnemanøvre. Brug af havnelods i fremmed havn
23. I praksis trimme sejl vha. skødepunkter, løjgang, bomudhal, kickingstrap hækstag, faldspænding og cunningham
24. Have kendskab til forholdsregler, hvis båden kæntrer. Samt i praksis prøvet at rejse en kæntret båd (i en mindre jolle fx 420’er)
25. Have kendskab til sejlads med spiler i J-22

 

DEL 3 (fartøjsfører i Banner 34): 
26. Selvstændigt kunne vurdere sejlføring på Banner 34 i forhold til vindstyrke og planlagt kurs, samt kunne ændre dette under sejlads, såfremt forholdene ændrer sig eller ved midlertidigt hårdt vejr
27. Kunne udføre havnemanøvre for motor på alle slags pladser i fremmed havne vha. havnelods (evt. på ankerplads)
28. Praktisk øve havnemanøvre for sejl, og vha. havnelods kunne finde sikker plads for manøvren
29. Have kendskab til udluftning af motor
30. Kunne bruge VHF og AIS
31. Kunne navigere sikkert vha. GPS og kortplotter, samt kende særlige forholdsregler ved natsejlads, skærgårdssejlads og lignende
32. I praksis trimme sejl vha. bakstag, skødepunkter, løjgang, bomudhal, kickingstrap, hækstag, faldspænding og cunningham. 34
33. Have kendskab til sejlads med spiler på Banner 34.vigeregler (snævre løb/havneløb, DW-ruter, trafiksepareringssystemer)

Senest revideret 2018            

Facebook

billeder

Banner position