user_mobilelogo

Forgastfærdighederne er opbygget progressivt, således at spejderen må sejle som forgast i svendborgjollerne og øvrige mindre joller med del 1. Med både del 1 og 2 må spejderen sejle som forgast i Svendborgjoller og J-22, og med alle 3 dele som forgast i jollerne og i Banneren.


Forgaster udnævnes efter en helhedsvurdering ifølge gruppens søsikkerhedsregler, hvori også sejlområder mm. uddybes.

En del af søspejderarbejdet er at medvirke til vedligehold af bådene, så spejderen ud over de konkrete færdigheder som forgast og fartøjsfører også udvikler sig som sejler med viden om bådene og den årlige vedligehold heraf. Det indgår derfor i helhedsvurderingen af en forgast og fartøjsfører, om denne har deltaget i og tilegnet sig viden om løbende bådvedligehold.

Søspejderen bør:


DEL 1 (Svendborgjoller og andre mindre joller (fx 420’ere):
1. Kende gruppens søsikkerhedsregler, herunder sejladsområderne
2. Kunne udfylde logbogen korrekt
3. Kende de mest almindelige benævnelser på jollernes rig og skrog
4. Kende nødspandens indhold og brugen af patruljefartøjets fælles sikkerhedsudstyr
5. Kende nødsignaler og opmærksomhedssignaler, som i pjecen "lov og ret på vandet"
6. Vide hvor en aktuel vejrmeldinger kan findes, og have kendskab til farvandsområder
7. Vide hvordan man reagerer ved midlertidigt hårdt vejr, fx i byger eller ved tordenvejr
8. Vide hvordan man optræder, hvis en båd bordfylder
9. Forklare hvordan man opfører sig i havn og på søen i gruppens både
10. Vide hvordan kompasset er indrettet, samt foretage en pejling
11. Kunne lægge en kurs på søkortet, samt sejle efter den
12. Kende de almindelige vigeregler til søs. (sejlskibe og motordrevne skibe)
13. Kunne binde følgende knob: råbåndsknob, ottetalsstik, dobbelt halvstik (og om egen part), pælestik, klampestik, slipstik, samt vide hvad de bruges til
14. have kendskab til førstehjælp på vandet, fx standsning af blødninger, besvimelse, solstik, forbrænding, skoldning og insektstik
15. Have kendskab til genoplivning og kunstigt åndedræt
16. Kunne klargøre patruljefartøjet til sejlads, herunder sikre sig at fælles sikkerhedsudstyr medbringes
17. Kunne greje patruljefartøjet op efter endt sejlads, herunder sikre sig at båden er korrekt fortøjet.
18. Kunne sætte og bjærge sejl på søen, ved bøje/pæl og i havn
19. Kunne trimme sejl efter vindretningen og benævne dem i forhold til vindretningen
20. Kunne styre båden på kryds
21. Kunne holde en fast kurs med slæk på skøderne
22. Kunne udføre en stagvending eller bomning
23. Kunne holde patruljefartøjet støt i vindøjet
24. Kunne udføre sikker ’mand over bord’ manøvre med og uden brug af motor i Svendborgjollen
25. Kunne klargøre og kaste anker, samt bjærge det igen og stuve det af vejen
26.  Kunne kaste med reb fra en båd til en anden, samt forklare hvad man gør under slæbning
27. Vide hvordan man starter, bruger og slukker en påhængsmotor
28. Have deltaget i mindst en natsejlads af to timers varighed, samt kende reglerne for lanterner på små både (under 7 m.)


DEL 2 (Forgast i J-22):
29. Have kendskab til særlige forhold ved sejlads i overrigget båd, fx at J-22 kan kæntre i ekstreme situationer
30. Have kendskab til forskellig sejlføring på J-22 i forhold til vind og kurs, samt kunne rebe sejl såvel i havn som på søen. Reaktion ved midlertidigt hårdt vejr, fx tordenvejr. Brug af spiler efter individuel aftale
31. Vide hvordan man optræder, hvis en båd kæntre
32. Have kendskab til trim af sejl vha. bomudhal, hækstag og cunningham
33. Kunne anvende løjgang ved trim af storsejl
34. Kunne udføre sikker ’mand over bord’ manøvre med og uden brug af motor i J-22


DEL 3 (Forgast i Banner 34)
35. Have praktisk sejladserfaring i jollerne i mindst to år eller tilsvarende erfaring, samt praktisk sejladserfaring i storbåd mindst 2-3 måneder i alle relevante vindstyrker (<10-12 m/s). Sikker i Mand over bord manøvre
36. Have kendskab til særlige forhold ved sejlads i overrigget båd, fx at Banner 34 kan krænge så meget at man mister rorgreb eller at det kan være nødvendigt at slække storsejl for at kunne falde af
37. Have kendskab til forskellig sejlføring på Banner 34 i forhold til vind og kurs, samt kunne rebe sejl såvel i havn som på søen. Reaktion ved midlertidigt hårdt vejr, fx tordenvejr. Brug af spiler efter individuel aftale
38. Have motorkendskab til indenbords motor (fx start, sluk, fejlmeldinger, kølevand, brændstof og olie)
39. Kunne lave havnemanøvre for motor på fast plads
40. Have kendskab til (nød)havnemanøvre for sejl

Revideret 2018

 

Facebook

billeder

Banner position